Zabluda nerazdeljene sredine

Fallacy of the undistributed middle (eng) (izvor: wikipedia)

Kategorički silogizam je argument (zaključak) koji se sastoji iz tačno tri kategorička stava (dve premise i zaključak). U ova tri stava javljaju se tri termina, svaki dva puta.

Jedan od ova tri termina mora biti subjekat zaključka. Njega nazivamo mali termin silogizma kao celine. Velikim terminim silogizma nazivamo onaj termin koji je predikat u zaključku. Treći termin ne javlja se u zaključku ali se javlja u premisama. Ovaj temin nazivamo srednjim terminom. U velikoj premisi tvrdi se postojanje neke veze između velikog i srednjeg termina a u maloj, postojanje veze između malog i srednjeg termina. Na osnovu toga se izvodi zaključak o postojanju veze između malog i velikog termina.

Zabluda nerazdeljene sredine je kategorički silogizam u kom se srednji termin u obe premise odnosi samo na neke članove grupe. Drugim rečima, ova greška nastaje kada se termin koji povezuje dve premise ne odnosi na sve članove grupe.

Ova greška ima sledeći oblik:

Premisa 1: Svi A su B.
Premisa 2: Svi C su B.
Zaključak: Dakle, svi C su A.

Ili:

Premisa 1: Svi A su B.
Premisa 2: C je B.
Zaključak: Dakle, C je A.

Primer 1:

Premisa 1: Svi lavovi su sisari.
Premisa 2: Sve mačke su sisari.
Zaključak: Dakle, svi lavovi su mačke.

U ovom argumentu nas vara činjenica da je zaključak istinit, iako nije validan jer ne sledi iz datih premisa.

Grešku lakše možemo videti u sledećem primeru.

Primer 2:

Premisa 1: Svi duhovi su imaginarni.
Premisa 2: Sve jednorozi su imaginarni.
Zaključak: Dakle, svi duhovi su jednorozi.

U ovom primeru, srednji termin je imaginarni. Greška je u tome što se u obe premise govori o nekim imaginarnim bićima. Sve što nam premise govore je da su i duhovi i jednorozi imaginarni i ništa više, dok zaključak te termine u potpunosti izjednačava.

Pogledajmo još jedan primer.

Primer 3:

Premisa 1: Svi studenti nose ranac.
Premisa 2: Moj deda nosi ranac.
Zaključak: Dakle, moj deda je student.

U ovom argumentu, srednji termin je ranac, i obe premise govore samo o nekim ljudima koji nose ranac. Greška je u tome što se u zaključku pogrešno pretpostavlja da je ta jedna veza između malog i velikog termina dovoljna da se ti termini potpuno izjednače.

Pogrešno korišćenje malog termina
Zabluda kontinuuma

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

five × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.