Pogrešno korišćenje velikog termina

Illicit major (eng) (izvor: wikipedia)

Kategorički silogizam je argument (zaključak) koji se sastoji iz tačno tri kategorička stava (dve premise i zaključak). U ova tri stava javljaju se tri termina, svaki dva puta.

 

Jedan od ova tri termina mora biti subjekat zaključka. Njega nazivamo mali termin silogizma kao celine. Velikim terminim silogizma nazivamo onaj termin koji je predikat u zaključku. Treći termin ne javlja se u zaključku ali se javlja u premisama. Ovaj temin nazivamo srednjim terminom. U velikoj premisi tvrdi se postojanje neke veze između velikog i srednjeg termina a u maloj, postojanje veze između malog i srednjeg termina. Na osnovu toga se izvodi zaključak o postojanju veze između malog i velikog termina.

Pogrešno korišćenje velikog termina je kategorički silogizam u kom se veliki termin silogizma u velikoj premisi ne odnosi na sve članove neke grupe već samo na neke, ali se u zaključku odnosi na sve članove te grupe.

Ova greška ima sledeći oblik:

Premisa 1: Svi A su B.
Premisa 2: Nijedan C nije A.
Zaključak: Dakle, nijedan C nije B.

Primer:

Premisa 1: Svi psi su sisari.
Premisa 2: Nijedna mačka nije pas.
Zaključak: Dakle, nijedna mačka nije sisar.

U ovom argumentu, veliki termin je sisar, i u zaključku govorimo o svim sisarima, da nisu mačke. Ali, u velikoj premisi govorimo samo o nekim sisarima, da jesu psi.

Greška je u tome što se u prvoj, velikoj premisi, pogrešno pretpostavlja da je i obrnuto istina, da su svi sisari psi. A to nije tačno.

Uzajamno isključive premise
Pogrešno korišćenje malog termina

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

four × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.