Pozivanje na sramotu

Appeal to shame (eng)

Pozivanje na sramotu je logička greška koja nastaje kada se argument sagovornika odbija jer on iz bilo kog razloga navodno nije dovoljno komepetentan da govori o datoj temi. Najčešće se javlja u obliku pitanja “Ko si ti da o tome govoriš?” ili nešto slično.

Pozivanje na sramotu je logička greška zbog toga što se uopšte ne obraća pažnja na sam argument i ne analizira se validnost argumenta samog po sebi već se fokus prebacuje na navodne nedostatke osobe koja taj argument iznosi.

Logička greška pozivanje na sramotu često se koristi kao sinonim za logičku grešku pozivanje na autoritet. Međutim, iako su ove dve logičke greške povezane one ipak nemaju isto značenje.

Razlika između grešaka pozivanje na sramotu i pozivanje na autoritet je u tome što se u prvoj direktno napada sagovornik zbog toga što, navodno, nije adekvatan autoritet u oblasti o kojoj raspravlja, dok se u drugoj isključivo oslanja na navodni ili stvarni autoritet neke ličnosti koja podržava određeni argument.

Sličnost između ovih grešaka je u tome što se prilikom pozivanja na autoritet navođenje određenog autoriteta može koristiti kao razlog da se sagovornik postidi zbog toga što se jednom takvom autoritetu uopšte suprotstavlja. Tada se ove dve greške preklapaju i zbog toga ih je ponekad teško razlikovati.

– odlomak iz knjige “50 logičkih grešaka za koje treba da znate”

Zabluda konjukcije
Zanemarivanje osnovne stope

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

1 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.