Zabluda kontinuuma

Continuum fallacy (eng) (izvor: wikipedia)

Zabluda kontinuuma je logička greška koja nastaje kada se tvrdi da ne postoji razlika između dva ekstrema, samo zato što se ne može jasno definisati tačka ili momenat u spektru gde se ta dva ekstrema susreću. Drugim rečima, zbog činjenice da postoji kontinuum stanja između dva ekstrema, tvrdi se da su i dva ekstrema ekvivalentna.

Zabluda kontinuuma je takođe poznata i kao zabluda brade (eng: Fallacy of the beard), zabluda gomile (eng: Heap fallacy ili Sorites fallacy), zabluda paradoksa gomile (eng: Heap paradox fallacy), zabluda ćelavog čoveka (eng: Bald man fallacy) i zabluda povlačenja linije (eng: Line drawing fallacy).

Ovi nazivi potiču od različitih primera za filozofski paradoks gomile.

Nazivi zabluda gomile i zabluda paradoksa gomile potiču iz samog naziva filozofskog paradoksa gomile, gde se postavlja pitanje koliko je zrna peska potrebno da bismo imali gomilu peska.
Naziv zabluda brade potiče od primera gde se postavlja pitanje kada se tačno prelazi iz obrijanog stanja u stanje sa bradom.
Naziv zabluda ćelavog čoveka potiče od primera gde se postavlja pitanje nakon koliko opalih dlaka sa glave možemo reći da je čovek ćelav.
Naziv zabluda povlačenja linije potiče od činjenice da se ne može povući linija gde se dva ekstrema tačno razilaze.

Jedan od možda najpopularnijih primera je bespotrebno kontraverzna tema abortusa gde se pogrešno tvrdi da je abortus jednak ubistvu, zato što je embrion jednak živom biću, samo zato što postoji kontinuum stanja između embriona i bebe, dakle ne postoji jasna tačka gde embrion prestaje da bude embrion i postaje fetus.

Zabluda nerazdeljene sredine
Poricanje uzajamno isključivih opcija

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

2 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.