Homonimija

Equivocation (eng) (izvor: wikipedia)

Homonimija (ekvivokacija) je logička greška koja nastaje kada se koristi reč ili izraz koji ima više veoma različitih značenja, pa se na osnovu te reči pravi potpuno besmislena veza i samim tim sasvim pogrešan zaključak.

Primer 1:

Premisa 1: Grad je vremenska nepogoda.
Premisa 2: Neki ljudi žive u gradovima.
Zaključak: Dakle, neki ljudi žive u vremenskim nepogodama.

Ovaj primer je prilično jasan. Ovo je ujedno i logička greška učetvorenje pojmova, koja ne mora da se bazira na homonimiji, ali koja bez nje biva toliko očigledno pogrešna da se zapravo skoro nikada ne javlja.

Primer 2:

Premisa 1: Svi magarci imaju rep.
Premisa 2: Stevan je magarac.
Zaključak: Dakle, Stevan ima rep.

Stevan možda jeste magarac, ali nije bukvalno magarac (Equus africanus asinus).

Zataškana isključiva opcija
Teret dokazivanja

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

eighteen + 10 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.