Potvrdan zaključak iz odrične premise

Affirmative conclusion from a negative premise (eng) (izvor: wikipedia)

Potvrdan zaključak iz odrične premise je logička greška koja nastaje kada se potvrdan zaključak izvuče iz jedne ili više odričnih premisa.

Primer 1:

Premisa 1: Ribe nisu psi.
Premisa 2: Psi ne mogu da lete.
Zaključak: Dakle, ribe mogu da lete.

Iz datih premisa se ne može zaključiti da li ribe mogu da lete ili ne.

Primer 2:

Premisa 1: Mi ne čitamo takvo đubre.
Premisa 2: Ljudi koji čitaju takvo đubre ne vrednuju pravu literaturu.
Zaključak: Dakle, mi vrednujemo pravu literaturu.

Iz datih premisa se ne može zaključiti da li mi vrednujemo pravu literaturu ili ne.

Ovo se matematički može prikazati uz pomoć skupova:
Ako je A ∩ B = ∅ i B ∩ C = ∅, onda je A ⊂ C.
Ili rečima: Ako je presek A i B prazan skup i presek B i C prazan skup, onda je A podskup skupa C.

Potvrdan zaključak iz odrične premise je greška zbog toga što svaki argument koji sadrži barem jednu odričnu premisu mora imati i odričan zaključak da bi bio validan.

Pokvareni kompas
Negativan zaključak iz potvrdnih premisa

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

two × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.