Pogrešno korišćenje malog termina

Illicit minor (eng) (izvor: wikipedia)

Kategorički silogizam je argument (zaključak) koji se sastoji iz tačno tri kategorička stava (dve premise i zaključak). U ova tri stava javljaju se tri termina, svaki dva puta.

Jedan od ova tri termina mora biti subjekat zaključka. Njega nazivamo mali termin silogizma kao celine. Velikim terminim silogizma nazivamo onaj termin koji je predikat u zaključku. Treći termin ne javlja se u zaključku ali se javlja u premisama. Ovaj temin nazivamo srednjim terminom. U velikoj premisi tvrdi se postojanje neke veze između velikog i srednjeg termina a u maloj, postojanje veze između malog i srednjeg termina. Na osnovu toga se izvodi zaključak o postojanju veze između malog i velikog termina.

Pogrešno korišćenje malog termina je kategorički silogizam u kom se mali termin silogizma u maloj premisi ne odnosi na sve članove neke grupe već samo na neke, ali se u zaključku odnosi na sve članove te grupe.

Ova greška ima sledeći oblik:

Premisa 1: Svi A su B.
Premisa 2: Svi A su C.
Zaključak: Dakle, svi C su B.

Primer:

Premisa 1: Svi lavovi su mačke.
Premisa 2: Svi lavovi su sisari.
Zaključak: Dakle, svi sisari su mačke.

U ovom argumentu, mali termin je sisar, i u zaključku govorimo o svim sisarima, da jesu mačke. Ali, u maloj premisi govorimo samo o nekim sisarima, da su lavovi.

Greška je u tome što se u drugoj, maloj premisi, pogrešno pretpostavlja da je i obrnuto istina, da su svi sisari lavovi. A to nije tačno.

Pogrešno korišćenje velikog termina
Zabluda nerazdeljene sredine

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

3 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.