Zataškana isključiva opcija

Suppressed Correlative (eng) (izvor: wikipedia)

Zataškana isključiva opcija je logička greška koja nastaje kada se dve uzajamno isključive opcije menjaju tako da jedna uključuje drugu, čime jedna alternativa postaje nemoguća. Ova promena, zapravo, čini originalni izbor potpuno besmislenim.

Ova greška ima sledeći oblik:

Osoba 1: Ili A ili ne A.
Osoba 2: Menja A tako da sve za šta se tvrdi da nije A, bude uključeno u A.

Primer 1:

Marko: Moram da znam da li ćemo da stanemo negde da ručamo. Ili si gladan ili nisi, biraj?
Stevan: Ako gladan znači da mogu da jedem, onda sam uvek gladan.

Ako stvarno redefinišemo značenje reči gladan, da znači “može da jede“, onda su svi uvek gladni, što čini tu reč potpuno besmislenom.

Primer 2:

Marko: Moj novi auto je veoma brz.
Stevan: Sumnjam da je brži od mlaznog aviona, što znači da nije baš brz.

U Markovoj izjavi se impliciraju uzajamno isključive opcije da je auto ili brz ili nije, dok se Stevanova promena značenja reči brz menja tako da nijedan auto nikada ne može biti brz jer nijedan auto ne može biti brži od mlaznog aviona.

Poricanje uzajamno isključivih opcija
Homonimija

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

10 + two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.