Zabluda konjukcije

Conjunction fallacy (eng)

Zabluda konjukcije je formalna logička greška koja nastaje kada se pretpostavi da su specifični uslovi verovatniji od jednog generalnog uslova.

Najčešće korišćen primer za ovu logičku grešku potiče od Amosa Tverskija i Danijela Kanemana:

Tijana ima 31 godinu, neudata je, nije u vezi, nema dlake na jeziku i veoma je pametna. Studirala je filozofiju. Kao student, veaoma je bila zainteresovana za pitanje diskriminacije i socijalne pravde, a aktivno učestvovala je i u anti-nuklearnim demonstracijama.

Šta je verovatnije:
1. Tijana je blagajnik u banci
2. Tijana je blagajnik u banci i aktivna je u feminističkom pokretu

Većina ljudi će izabrati opciju 2. Međutim, to je potpuno nelogično. Bez obzira na uslove, verovatnoća da je jedan uslov ispunjen može biti samo veća ili u najgorem slučaju jednaka verovatnoći da je ispunjen taj isti uslov plus još jedan dodatni.

Drugim rečima, ovo je realno gledano trik pitanje jer da bi opcija 2 bila tačna neophodno je da bude tačna i opcija 1, uvek. Dok obrnuto ne važi.


Pozivanje na antropomorfizam

Pathetic fallacy (eng)

Pozivanje na antropomorfizam je logička greška koja nastaje kada se mrtvi predmeti tretiraju kao da imaju ljudska osećanja, misli ili interesovanja.

Ova logička greška se još naziva i patetična ili sentimentalna zabluda. Reč “patetično” u ovom slučaju je vezana za reč “patos” ili “empatija” (sposobnost osećanja), i nije pogrdna.

Primer:

Prema legendi, kada je Kserks je prelazio Dardanele usred prvog grčko-persijskog rata, on je izgradio dva mosta koja su brzo uništena. Osećajući se lično uvređenim, on je pustio da ga paranoja dovede do verovanja da more svesno deluje protiv njega kao da mu je neprijatelj.

Herodot navodi da je Kserks rekao: “Ti slani i gorki potočiću, tvoj gospodar te kažnjava zbog povrede, on koji tebe nikada nije povredio. Kserks će te preći, sa ili bez tvoje dozvole“.

Kasnije bacio lance u more, dao mu tri stotine udaraca bičem i “žigosao ga usijanim gvožđem“.


Lažna jednakost

False equivalence (eng)

Lažna jednakost je logička greška koja nastaje kada se tvrdi da postoji jednakost koja u suštini ne postoji. Najčešće se tvrdnja da postoji jednakost bazira na nekim atributima koji se zaista poklapaju, ali koji nisu dovoljni da bi se izvukao zaključak o potpunoj jednakosti.

Primer:

Nema razlike između mačke i psa jer su i mačke i psi mekani, umiljati kućni ljubimci.